CIB

CIB vzw

Centrum voor Inter-farmaceutische Belangen

 

Op initiatief van enkele farmaceutische firma's ,werd in 1969, het centrum voor inter-farmaceutische belangen (C.I.B),opgericht.

De doelstelling  was een werkgroep op te richten om specifieke marketing en management items te bespreken en op deze vlakken acties te ondernemen.

Heden groepeert het C.I.B. ,31 farmaceutische bedrijven (effectieve leden) en 29 dienst verlenende bedrijven (ondersteunende leden).

 

Missie

Bruggen bouwen tussen werknemers in de farmaceutische en dienst verlenende

bedrijven en dit met respect voor de Belgische wetgeving en de deontologische code.

 

Visie

De toekomst van de farmaceutische industrie te gemoed zien met nieuwe ideeën , nieuwe communicatie systemen ,en dit met gebruik van de bestaande middelen.

 

Ambitie

Kwaliteitsvolle conferenties en specifieke vormingen voor de farmaceutische industrie organiseren voor onze leden.

De activiteiten naar nieuwe potentiële leden toe te communiceren.

 

Het C.I.B. is een VZW ,beheerd door een Raad van Bestuur , bestaande uit kaderleden van de farmaceutische industrie , die zich vrijwillig in de associatie inzetten.

 

 

 
Through their support to the CIB, the members actively contribute to the development of valuable data for the industry.
This is why the CIB recommends especially these confirmed competence providers and we bet that they will prove worthy of your trust.

We gebruiken cookies om websiteverkeer te analyseren en uw surfcomfort te optimaliseren

OK